Kontakt.

SCHODY Godlewski

Tadeusz Godlewski Us??ugi Stolarskie
ul. Dygasi??skiego 23 
95- 100 Zgierz

Tel. kom. 608 296 612
tel. 42 716 09 67

www.schody-godlewski.pl
e-mail: schody.godlewski@gmail.com

Zapraszamy od poniedzia??ku do pi?tku 

w godzinach 8:00 – 20:00,

po wcze??niejszym umówieniu si? telefonicznie.