Schody Godlewski

Nasza firma powsta??a w 1989 roku. Za??o??ycielem jest Tadeusz Godlewski, rzemie??lnik, stolarz ze Zgierza. Cechuje nas solidno???, oraz fakt i?? ka??dy klient jest traktowany indywidualnie. Dotrzymujemy realizacji i ustalonych terminów. Specjalizujemy si? w projektowaniu, wykonywaniu i monta??u schodów drewnianych. Zach?camy do zapoznania si? z nasz? ofert?. Pragniemy, aby schody drewniane firmowane nasz? mark?, jak równie?? inne nasze produkty w pe??ni usatysfakcjonowa??y naszych klientów. Zawsze ch?tnie Pa??stwu doradzimy. 

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Godlewski